Myni po ślonsku

Sam idzie poczytać, co dowomy jeść a pić. I to poczytać po ślonsku!

Myni - pizza, szałoty, do bajtli...

Myni - łobiody, nudle, burgery